divendres, 20 de novembre del 2020

Butlletí nº100!

UNA INICIATIVA PER CERCAR SENTIT A LA VIDA.

UNA RESPOSTA: FAMÍLIA-ESCOLA ACCIÓ COMPARTIDA. 

No es poden abordar els orígens del Programa FEAC (Família-Escola Acció Compartida) de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC), sense considerar l’objectiu d’afavorir la sintonia i l’acció coordinada i conjunta entre els pares i l’escola,  a l’hora d’educar fills i alumnes, respectivament. Aquesta preocupació propicià, també, les Escoles de Pares, com un antecedent remot i, alhora, pràcticament coetani del Programa FEAC. Escoles de Pares amb forta implantació en determinades escoles cristianes, algunes amb projecció en altres centres, als quals facilitaven materials i seguiment.

La proposta de la FECC amplia el camp d’acció i d’implantació d’aquestes propostes formatives. Facilita l’expansió del programa oferint materials elaborats per especialistes, la formació dels animadors de grup  i un assessorament fàcilment assequible als coordinadors dels equips FEAC de les escoles o de les AMPAs ja que algunes d’aquestes assumeixen aquesta acció formativa facilitant-la als seus associats. El Programa liderat una colla d’anys pel P. Francesc Riu, secretari general de la FECC i executat per la consultora pedagògica Anna Ramis en una bona part del seu recorregut, amb un equip de bons col·laboradors, va fent que el que semblava una quimera, asseure a dialogar junts, pares, mares i docents, i reflexionar sobre temes de responsabilitat compartida, esdevingui una realitat reeixida. La col·laboració i participació en l’educació que els fills reben a l’escola demana una real implicació dels pares, una complicitat a l’hora de treballar actituds i hàbits, a l’hora de treballar la transmissió de valors. D’aquí el nom del programa, Família-Escola Acció Compartida.

Un seguit de materials: la “Guia d’implantació del FEAC”, els butlletins de treball que han anat adaptant els seus continguts i metodologies a les demandes de cada moment i que actualment es recullen en les seves seccions: Pregària, Créixer en la fe, Educació infantil, Primària, ESO, FEAC recomana, faciliten els texts objecte de reflexió i les preguntes que interpel·len, afavorint el diàleg. Son propostes arrelades a la vida i a la seva quotidianitat, presentades com alternatives clares i definides que neixen dels ensenyaments i valors de l’Evangeli. Volen ser propostes educatives per enriquir la qualitat del mestratge dels educa-dors -pares, mestres i professors- potenciant un mestratge en el qual, paraules i fets esdevinguin testimoni personal de vida. 

Celebrem aquest l’arribada d’aquest butlletí número cent. No hem d’estalviar esforços per-què continuï una iniciativa tan important com aquesta que incideix en la recerca de sentit a la vida i de fer-ho des de la identitat del les nostres escoles, seguint el mestratge de Jesús.

P. Enric Puig Jofra SJ

Secretari General de la FECC