dilluns, 2 de novembre del 2015

MATERIAL D'INTERÈS

20 preguntes per a fer als fills al sortir de l’escola:

1.    Què és el millor que ha passat avui a l’escola? Què és el pitjor que ha passat avui a l’escola?
2.    Expliquem alguna cosa que t’hagi fet riure avui.
3.    Si poguessis escollir, amb qui t’agradaria seure a l’aula?
4.    Quin és el millor lloc de l’escola?
5.    Si avui truco a la teva mestra, què m’explicaria de tu?
6.    Avui has ajudat a algú? Com ho has fet?
7.    Avui algú t’ha ajudat a tu? Com ho ha fet?
8.    Expliquem alguna cosa que hagis aprés avui?
9.    Què és el que avui t’ha fet més feliç?
10. Què és el que t’ha semblat més avorrit?
11. Hi ha algú amb qui t’agradaria jugar durant el pati i amb el que mai has jugat?
12. Expliquem alguna cosa bona que t’hagi passat avui
13. Quina és la paraula que més a repetit la mestra avui?
14. Què creus que hauries de fer més o aprendre més a l’escola?
15. Què creus que hauries de fer menys o aprendre menys a l’escola?
16. Amb qui creus que podries ser més simpàtic a l’aula?
17. Quina és la persona més divertida de l’aula? Perquè es tant divertida?
18. Quin és el plat que t’ha agradat més del dinar?
19. Si demà fossis la mestra, què faries?
20. Diguem tres moment diferents en els que avui hagis utilitzat el llapis.


Article de Victoria Cardona (Professora i Educadora familiar) 
http://www.vidadefamilia.org/pagina.php?id=20